Het softwarematig vervuild zijn en besmetting van het systeem met spyware zijn niet de enige oorzaken van een traag werkende computer. Ook het verkeerd installeren en configuren van hardware kan er oorzaak van zijn dat de computer traag is. Onderdeel van het verkeerd installeren van hardware kan zijn het installeren van een stuurprogramma dat niet goed samen wil werken met andere computeronderdelen en software.

De enige oplossing om dergelijke traagheid een halt toe te roepen is het installeren van een stuurprogramma die dergelijke problemen niet kent. Nieuwe stuurprogramma’s vindt u doorgaans op de websites van de fabrikanten van de hardware.

Ook het veelvuldig vastlopen van een computer, waardoor systeembestanden beschadigd raken, werkt traag worden van de computer in de hand.